Martin 0702 – 175 759


Hem » Om Bananborrning Väst AB

Om Bananborrning Väst AB

Bananborrning Väst

Företaget

Företaget har en branschvana som sträcker sig 35 år tillbaka i tiden. Affärsidén har utvecklats ur en tidigare patenterad idé inom markborrning som tillämpas än i dag men dock med viss modifikation och med en modernare maskinpark.

Företaget drivs idag av far och son, Anders och Martin Johansson. Vi har många uppdragsgivare med varierande behov vilket har gett oss en snabbt växande och bred kompetens när det gäller bedömning och genomförande av olika typer av markborrningsjobb.

Vår affärsidé bygger på att genom styrd borrning dra kablar och rörledningar, vattenledningar, el- och avloppsledningar samt även anlägga värmekulvertar.

Borrning

Bananborrning eller markborrning som det också kallas är en metod då man borrar under marken i jord, sand eller lera. Detta kan exempelvis göras under vägar, bäckar och järnvägar med en slags borrspets tillsammmans med bentonit blandat vatten stabiliseras ett hål kring borrstången, och vattnet byter platts med materialet i marken som sedan spolas ut i vardera enda av hålet, för att sedan kunna dra igenom olika typer av rör eller slangar.

Detta sätt att dra kabel och rörledningar är en optimal lösning då man inte kan eller får gräva eller när det finns fridlysta träd eller växter på platsen för arbetet som man måste skydda. Det går att borra och dra kabel under en gräsmatta utan att det märks att något jobb har utförts.

Kablar eller rör kan även dras under en väg utan att störa trafiken eller orsaka skador på själva vägen. Tack vare denna metoden kan allså kablar och arbete i samband med kabeldragningen utföras utan några direkta störningar i trafik samt andra kostnader får återställning av mark och väg.

Våra ambitioner är att följa de kvalité- och miljökrav som krävs i takt med att vår verksamhet växer och det är av stor prioritet för oss. Det är av stor vikt för oss att följa utvecklingen av de maskiner som krävs för att utföra våra jobb på ett professionellt och effektivt sätt för att bibehålla våra kunders goda betyg.