Martin 0702 – 175 759


Bananborrning

Bananborrning Väst

Privat

Vi kan genomföra Bananborrning dvs förbereda för vatten-, el-, tele- eller internetledningar på önskade ställen utan att skada gräsmatta, mindre vägar eller delar av trädgården i anslutning till huset. Ett enkelt och smart sätt att dra ledningar utan att behöva gräva upp stora delar av marken.

Vi kan även erbjuda hjälp med att utföra mindre grävtjänster i trädgården såsom att ta bort häckar, buskar, grus och sten, fylla igen hål samt anlägga bassänger och dammar, förbereda altanbyggen och gräva för plintar mm. Vidare kan även gräva och förbereda för dränering kring villor och utföra diverse markarbeten.

Vi tar alltid fram ett offertförslag innan påbörjat arbete. Kontakta oss för ytterligare information!

Företag

Vi utför Bananborrning för såväl företagare, kommuner som industrier. För att få ytterligare information baserat på ert uppdrag kontakta oss!